В сянката на Борисов

4. Missouri; Springfield, Missouri