В сянката на Борисов

18. San Francisco, Wine and Redwood