В сянката на Борисов

16. Los Angelеs, End of The Road – Santa Monica, Hollywood